DOBRODOŠLI

Poštovane kolegice i kolege,

Srdačno Vas pozdravljamo i pozivamo da sudjelujete na 8. Hrvatskom kongresu o psihofarmakoterapiji koji će se održati u Lovranu od 25-27.05.2017. godine u organizaciji Hrvatskog društva za psihofarmakoterapiju i biologijsku psihijatriju HLZ-a i Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Kongres je posvećen terapijskim smjernicama za liječenje duševnih poremećaja u Republici Hrvatskoj. Uz naš nacionalni kongres organiziramo i 3. internacionalnu konferenciju o kreativnoj psihofarmakoterapiji na kojoj će sudjelovati ugledni stručnjaci iz zemlje i svijeta. U sklopu nacionalnog Kongresa bit će obrađene sljedeće teme:

• Dokazi i smjernice pod sumnjom: Što je prava istina?
• Terapijske smjernice između dogme i kreativnosti
• Terapijske smjernice i medicina usmjerena na osobu
• Kako povećati učinkovitost psihofarmakoterapije u RH?

Koncept terapijskih smjernica i medicine utemeljene na dokazima (MUND) je temelj moderne psihofarmakoterapije i dobre kliničke prakse u psihijatriji. Prema definiciji MUND predstavlja integraciju podataka iz najkvalitetnijih istraživanja (klinički relevantna na bolesnike usmjerena istraživanja) s kliničkom ekspertizom (da se brzo identificiraju jedinstvena zdravstvena stanja i dijagnoze, individualni rizici i koristi od potencijalnih intervencija, te osobne vrijednosti i očekivanja) s vrijednosnim sustavom bolesnika (jedinstvene preferencije, brige i očekivanja) što sve treba biti uključeno u donošenje kliničke odluke. Premda su smjernice zasnovane na znanstvenim dokazima i izrađene od strane uglednih institucija i stručnih udruženja prema različitim istraživanjima manje od 50% liječnika slijedi smjernice u svakodnevnoj praksi. Postavlja se sasvim logično pitanje u čemu je problem: u liječnicima koji ne prihvaćaju smjernice, u bolesnicima koji nedovoljno surađuju, ili nešto nije u redu s dokazima i smjernicama? Posljednjih godine sve više se dovodi u pitanje pouzdanost mnogih kliničkih studija i terapijskih smjernica, pri čemu se spominju pojmovi kao što su «praksa zavedena dokazima» (evidence-biased practice), «praksa utemeljena na marketingu» (marketing-based practice), «praksa utemeljena na mišljenju eminencija» (eminence or expert-based practice), «pomodna klinička praksa» (vogue-based practice), «mitološka praksa» (mythos-based practice), pri čemu ima mnogo pretjerivanja, ali i istine na d kojom se treba dobro zamisliti. Pseudoznanost i marketinška pseudoedukacija predstavljaju značajan problem u suvremenoj psihijatriji. Isto tako nepobitna je činjenica kako je MUND odigrala i igra značajnu ulogu u podizanju znanstvene utemeljenosti i kvalitete psihijatrijske prakse tako da predstavlja jedan od temeljnih koncepata suvremene psihijatrije.
Svrha smjernica je smanjenje varijabilnosti dijagnostičkih i terapijskih postupaka s ciljem podizanja kvalitete zdravstvene zaštite i smanjenja troškova liječenja. Izrada pouzdanih smjernica je vrlo složen proces traženja važnih činjenica i dokaza kao i postizanja konsenzusa. Kao što je u svakodnevnoj praksi prisutna velika varijabilnost u liječenju pojedinih duševnih poremećaja, tako postoje i brojne kliničke smjernice od strane brojnih psihijatrijskih društava i udruga. Stavovi u terapijskim smjernicama i algoritmima nisu posve ujednačeni, a postoje i neke bitne razlike. S druge strane većina nacionalnih psihijatrijskih udruženja ima svoje smjernice za pojedine duševne poremećaje, koji obično predstavljaju kompilaciju najpopularnijih terapijskih vodiča. Europskih i svjetskih psihijatrijskih udruga i institucija.
Nadamo se da će aktualnost i važnost tema Kongresa i prirodne ljepote Lovrana uz kreativno spajanje korisnog i ugodnog pridonijeti podizanju kvalitete naših terapijskih smjernica, te da ćete s Kongresa ponijeti nezaboravne uspomene uz nova znanja i umijeća koja će podizati ugled i uspješnosti hrvatske psihijatrije.


Miro Jakovljević
Predsjednik Kongresa
Pavo Filaković
Predsjednik Savjeta

Top