SAŽETCI

Online prijava sažetaka je otvorena: kliknite ovdje.

Rok za prijavu sažetaka je do 08.04.2017.

Svi poslani sažetci prezentirati će se u obliku postera. 
Svi posteri biti će prikazani u elektronskom obliku (e-posteri) na monitorima.
Upute za pisanje sažetaka.

• sažetak pisati na hrvatskom ili engleskom jeziku
• opseg sažetka: max 400 riječi
• ime autora koji će izložiti rad pisati velikim slovima
• prezime i inicijal imena autora i koautora pisati bez titula
• navesti naziv institucije, grad i državu autora i koautora
• navesti e-mail adresu autora
• sažetci neće biti lektorirani - za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autor

Upute za pripremu E-postera.

online slanje e-postera biti će moguće tek nakon što Organizacijski odbor donese odluku o prihvaćenim sažetcima o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni.
• svaki e-poster mora biti predan online. Autori koji su već predali svoj sažetak online moraju se prijaviti na sustav sa svojim korisničkim imenom i lozinkom. Nakon prijave potrebno je kliknuti na "Abstract submission". Za svaki prijavljeni sažetak pojavit će se gumb "Upload". 
• svaki e-poster mora biti predan od iste osobe (korisničkog računa) koja je predala sažetak. 

Spremanje e-postera u .jpg / .png formatu.

• dimenzije e-postera moraju biti 1920x1080 piksela (pejzažni format).
• molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10pt.
• veličina datoteke mora biti manja od 20 MB. 

Spremanje e-postera izrađenog u PowerPoint formatu (Save As .jpg / .png).

• e-poster mora sadržavati SAMO JEDAN slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera.
• molimo da koristite fontove kompatibilne na PC i Mac operativnim sustavima (Arial, Courier New, Georgia, Helvetica, Times, Times New Roman)
• molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10pt.
• veličina datoteke mora biti manja od 20 MB. 
• e-posteri moraju biti izrađeni u pejzažnom formatu dimenzija 50,80 x 25,35 cm.
• dozvoljen je samo jedan e-poster po sažetku
• e-posteri ne smiju sadržavati audio / video zapise ili pokretne slike. Top