SPONZORI


Kliknite za preuzimanje prospekta za sponzore.


Uplate za sponzorske pakete se vrše na račun Hrvatskog društva za psihofarmakoterapiju i biologijsku psihijatriju Hrvatskog liječničkog zbora.
Za detalje, molimo kontaktirajte nas.

Uplate za kotizacije i smještaj se vrše na Penta d.o.o.
I. Kršnjavoga 25, 10000 Zagreb
Erste & Steiermärkische Bank d.d.
IBAN: HR0724020061100058375.

Top